Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tin tức Văn bản pháp luật Bộ luật Dân sự

Chương I - Nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật dân sự

Chương I - Nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật dân sự

Chương II - Những nguyên tắc cơ bản

Chương II - Những nguyên tắc cơ bản. Quyền tự do cam kết, thoả thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật bảo đảm, nếu cam kết, thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Chương III - Cá nhân

Chương III - Cá nhân - NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Chương IV - Pháp nhân

Chương IV - Pháp nhân - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁP NHÂN

Chương V - Hộ gia đình, tổ hợp tác

Chương V - Hộ gia đình, tổ hợp tác

Chương VI - Giao dịch dân sự

Chương VI - Giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Chương VII - Đại diện

Chương VII - Đại diện. 1. Đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

Chương VIII - Thời hạn

Chương VIII - Thời hạn 1. Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác.

Chương IX - Thời hiệu

Chương IX - Thời hiệu

Chương X - Những quy định chung

Chương X - Những quy định chung. Tài sản và quyền sở hữu

Chương XI - Các loại tài sản

Chương XI - Các loại tài sản

Chương XII - Nội dung quyền sở hữu

Chương XII - Nội dung quyền sở hữu

Chương XIII - Các hình thức sở hữu

Chương XIII - Các hình thức sở hữu

Chương XIV - Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu

Chương XIV - Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu

Chương XV - Bảo vệ quyền sở hữu

Chương XV - Bảo vệ quyền sở hữu

Chương XVI - Những quy định khác về quyền sở hữu

Chương XVI - Những quy định khác về quyền sở hữu

Chương XVII - Những quy định chung

Chương XVII - Những quy định chung. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự

Chương XVIII - Hợp đồng dân sự thông dụng

Chương XVIII - Hợp đồng dân sự thông dụng

Chương XIX - Thực hiện công việc không có ủy quyền

Chương XIX - Thực hiện công việc không có ủy quyền

Chương XX - Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

Chương XX - Nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

1 2 3  Trang sau
 

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Bảo hộ doanh nghiệp