Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Sở hữu Trí tuệ Đăng ký bảo hộ sáng chế

Trình tự thủ tục đăng ký sáng chế

Khái niệm sáng chế - Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra

Dịch vụ tư vấn Đăng ký Sáng chế

Dịch vụ tư vấn Đăng ký Sáng chế là thủ tục để chủ đăng ký sở hữu, bảo hộ giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, đăng ký sáng chế phải có tính mới, trình độ sáng tạo, và sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp

Luật sư bảo hộ sáng chế

Luật sư bảo hộ Sáng chế của SBLaw gồm các công việc sau:

Đăng ký sáng chế ra quốc tế

Đăng ký sáng chế ra quốc tế. Luật sư sở hữu trí tuệ của SBLaw đã hỗ trợ nhà sáng chế Việt Nam đăng ký sáng chế tại EU và Hoa Kỳ.

Trợ giúp khách hàng bảo hộ sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ

Trợ giúp khách hàng bảo hộ sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Khi khách hàng có sáng chế, muốn được bảo hộ tại Việt Nam, khách hàng cần liên hệ với các luật sư sáng chế để được tư vấn bảo hộ.

Bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài

Bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy Luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cơ bản:

Đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam

Đăng ký sáng chế

Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Tư vấn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Tư vấn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT

Tư vấn đăng ký sáng chế theo hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam Khi nhà sáng chế Việt Nam (KHÁCH HÀNG) mong muốn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam, S&B Law, là một công ty luật tư vấn sở hữu trí tuệ, với nhiều luật sư sáng chế giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ thủ tục này.

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp