Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Dịch vụ xin Giấy tờ Giấy phép Giáo dục đào tạo

Xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục

Quý Công ty đang có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục, sau đây, SBLaw hướng dẫn nội dung nêu trên như sau:
 
 1. TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC
Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, để được phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non tư thục, Quý công ty phải thực hiện các bước thủ tục sau:
Bước 1: Thành lập doanh nghiệp/thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề: về đào tạo mầm non.

Bước 2: Xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục tại UBND xã/Phường

Điều kiện Quý công ty được cấp phép thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:
 • Quý công ty cần phải đăng ký ngành nghề kinh doanh về: đào tạo mầm non.
 • Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;
 • Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.
Bước 3: Xin giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục tại UBND xã/phường:

Điều kiện Quý công ty được cấp phép hoạt động trường mầm non tư thục bao gồm:
 • Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;
 • Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục; trong đó đặc biệt lưu ý: Bố trí phòng sinh hoạt chung phải có diện tích 1,5m2/1 trẻ; phòng ngủ diện tích trung bình tối thiểu 1,2m2/1 trẻ, phòng vệ sinh diện tích trung bình tối thiểu 0,4m2/1 trẻ, hiên chơi có chiều rộng tối thiểu 1,8m, có lan can bao quanh cao 1m.
 • Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;
 • Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
 • Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giao dục theo Điều lệ trường mầm non; trong đó đặc biệt lưu ý:
 • Đối với trường mầm non tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có: (i) phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, (ii) có đủ sức khoẻ, (iii) khi được đề cử không quá 65 tuổi, (iv) có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý;
 • Hiệu trưởng trường mầm non tư thục là: (i) công dân n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (ii) được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận  hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo, (iii) khi được đề cử không quá 65 tuổi; (iv) có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên; (v) có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;
 • Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trường mầm non tư thục là là người đứng tên xin phép thành lập phải đáp ứng điều kiện: (i) là công dân n­ước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Phẩm chất, đạo đức, Sức khoẻ tốt; (iii) Có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.
 • Giáo viên nhân viên trường mầm non tư thục cần đảm bảo điều kiện: (i) Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; (ii) Có phẩm chất, đạo đức tốt,  thương yêu và tôn trọng trẻ em; (iii) Sức khoẻ tốt,  không mắc bệnh truyền nhiễm; (iv) Giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác, phải có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày.  Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao; (v) Đối với  nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ dân tộc thiểu số, ng­ười nuôi dạy trẻ phải nói tiếng Việt và có khả năng giao tiếp với trẻ bằng tiếng dân tộc; (vi) Đối với những nơi khó khăn, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được thành lập có thể chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, người nuôi dạy trẻ phải được bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non tối thiểu 3 tháng do cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức. Điều đó phải được ghi cụ thể trong hồ sơ xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
 • Có Quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.
Lưu ý: Căn cứ theo quy định pháp luật, sau khi được cấp Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục, trong thời hạn 2 năm nếu trường mầm non tư thục đáp ứng đủ điều kiện theo điều thì chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép hoạt động trường mầm non như nêu trên gửi UBND phường/xã, Ủy ban nhân dân xã/phường sẽ cấp giấy phép hoạt động giáo dục, trong trường hợp hết thời hạn 2 năm nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập sẽ bị thu hồi. Tuy nhiên, để thuận lợi trong quá trình cấp phép, Quý công ty cần đảm bảo cả 2 điều kiện nêu trên ngay tại thời điểm xin Giấy phép thành lập.
Như vậy để Quý công ty có thể hoạt động được lĩnh vực Đào tạo mầm non tư thục, Quý công ty

II.  PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

2.1       Cách thức thực hiện:
SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:
 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Ông và Quý Công ty liên quan đến việc xin thành lập trường mầm non tư thục;
 • Soạn thảo 01 hồ sơ về việc xin thành lập trường mầm non tư thục cho Quý công ty;
 • Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền
 • Thay mặt Quý Công ty nhận kết quả và bàn giao cho Quý công ty.
2.2       Thời gian thực hiện.
 • Thời gian soạn để soạn hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.
 • Thời gian nhận được Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục: 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;
Lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

III. PHÍ DỊCH VỤ
- Phí dịch vụ cho hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục là: 35.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng).
- Thuế VAT: 3.500.000VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng).
- Tổng phí dịch vụ đã bao gồm VAT: 38.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng).
Tổng phí dịch vụ trên đã bao gồm phí nhà nước và thù lao cho SBLaw, nhưng không bao gồm những chi phí khác ngoài phạm vi dịch vụ nêu tại mục 2.1 của Đề xuất dịch vụ này.

» Thủ tục thành lập trường mần non tư thục, nhà trẻ

» Giấy phép Giáo dục Đào tạo

Dịch vụ xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục:
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp