Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Tư vấn Pháp luật Tài chính Luật Tài chính Ngân Hàng

Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá

Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá

Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá

Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá là sự thể hiện trên thực tế các giao dịch chiết khấu giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá bao gồm các bước sau:
Bước 1: Khi có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá, các ngân hàng căn cứ hạn mức chiết khấu được thông báo và số dư chiết khấu còn lại đến thời điểm xin chiết khấu lập và gửi giấy đề nghị chiết khấu theo mẫu về Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền.

Bước 2: Sau khi nhận được giấy đề nghị chiết khấu của các ngân hàng, Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền lập và gửi  các ngân hàng thông báo chấp nhận chiết khấu hoặc không chấp nhận chiết khấu;

Bước 3: Sau khi nhận được thông báo chấp nhận chiết khấu, các ngân hàng thực hiện xác thực thông báo chấp nhận chiết khấu.

Bước 4: Sở giao dịch ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được uỷ quyền thực hiện việc xác thực, kiểm soát và duyệt Giấy cam kết mua lại giấy tờ có giá đối với chiết khấu có kỳ hạn.

Bước 5: Căn cứ thông báo chấp nhận chiết khấu, Giấy cam kết mua lại giấy tờ có giá của các ngân hàng. Sở Giao dịch, ngân hàng Nhà nước chuyển tiền cho các ngân hàng và hạch toán giấy tờ có giá theo quy định.

» Các hình thức chiết khấu giấy tờ có giá
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Bảo hộ doanh nghiệp