Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tư vấn Đầu tư Tư vấn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Công ty nước ngoài thành lập phòng khám nha khoa tại Việt Nam

Thành lập phòng khám nha khoa

Thành lập phòng khám nha khoa

Công ty nước ngoài thành lập phòng khám nha khoa tại Việt Nam. Trung tâm Răng hàm mặt S&B Law gửi tới Quý khách hàng thong tin về việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phòng khám nha khoa tại Việt Nam như sau:
 1. QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VỀ PHÒNG KHÁM NHA KHOA
Chúng tôi hiểu rằng Quý Khách hàng đang có ý định thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Phòng khám chuyên khoa nha.
Căn cứ theo pháp luật về đầu tư, cũng như Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập một công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Phòng khám chuyên khoa nha.
Do đó, để thành lập một công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực Phòng khám chuyên khoa nha thì Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các công việc như sau:
 • Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài phải xin chấp thuận chủ trương từ phía chính quyền địa phương đối với địa điểm dự định đặt phòng khám chuyên khoa nha;
 • Thứ hai, tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với việc thành lập một công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thứ ba, tiến hành thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y Tế hoặc Bộ Y Tế cấp liên quan đến hoạt động điều hành phòng khám chuyên khoa nha.
 1. THÔNG TIN PHÁP LÝ CỦA SB LAW
 1. THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHA
Để thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty FIC”), Nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục thẩm tra đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư của Việt Nam. Các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh; Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y Tế … sẽ tham gia vào quá trình thẩm tra điều kiện đầu tư này.
Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng phải lưu ý Quý Khách hàng về những điểm quan trọng sau đây cần được thỏa mãn trong quá trình xin cấp phép đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn trong:
 • Cơ quan cấp phép thường yêu cầu Nhà đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đối với lĩnh vực mà họ dự định đầu tư vào, trong trường hợp này là kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực dịch vụ nha khoa.
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và đội ngũ nhân sự hoạt động trong phòng khám chuyên khoa nha phải có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật hiện hành Việt Nam. Nếu những bằng cấp chuyên môn này do cơ quan, tổ chức nước ngoài phát hành thì Nhà đầu tư phải đảm bảo chúng được thừa nhận rằng hợp lệ và đủ điều kiện để sử dụng tại Việt Nam bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
 • Mặc dù pháp luật về đầu tư không quy định giá trị tối thiểu của Vốn Điều Lệ của công ty hoạt động trong lĩnh vực phòng khám chuyên khoa nha; tuy nhiên dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của Chúng tôi thì mức Vốn Điều Lệ của Công ty thành lập tại Việt Nam phải đủ để thực hiện được dự án trên thực tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng Báo cáo tài chính có kiểm toán (trong trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức) hoặc Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng để chứng minh sự  khả dụng của nguồn vốn nêu trên.
 •  Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng số Vốn Điều Lệ này phải được góp đủ trong vòng ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đầu tư được cấp cho Công ty có vốn đầu tư nước ngoài nếu loại hình doanh nghiệp của Công ty là Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Bên cạnh đó, Nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp được hồ sơ pháp lý địa điểm chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của Bên cho thuê cũng như của Nhà đầu tư nước ngoài đối với địa điểm dự định sử dụng để đặt trụ sở chính của Công ty và trụ sở của Phòng khám chuyên khoa nha.
 • Để thuận tiện, S&B Law khuyến cáo Nhà đầu tư nước ngoài nên để S&B Law hỗ trợ trong việc thẩm tra hồ sơ pháp lý địa điểm của Bên cho thuê trước khi ký kết hợp đồng thuê trụ sở hoặc tiến hành xin cấp giấy phép để tránh trường hợp Bên cho thuê không có đầy đủ hồ sơ cần thiết gây ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình triển khai dự án.
 1. TIẾN HÀNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Sau khi hoàn tất việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đăng ký cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi tiến hành các hoạt động chính thức tại Phòng khám chuyên khoa nha.
Căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, Phòng khám chuyên khoa nha phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu như sau để được cấp Giấy phép hành nghề:
 1.  CƠ SỞ VẬT CHẤT:
 1. Xây dựng và thiết kế:
 • Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia đình;
 • Xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà phải sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh;
 1. Phòng khám chuyên khoa phải có buồng khám bệnh, chữa bệnh có diện tích ít nhất là 10m2 và nơi đón tiếp người bệnh, trừ phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế. Riêng đối với phòng khám chuyên khoa ngoại, phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ phải có thêm buồng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 12 m2; phòng khám phục hồi chức năng phải có thêm buồng phục hồi chức năng có diện tích ít nhất là 10 m2;
 2. Ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn đăng ký, phòng khám phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
 • Có buồng thủ thuật với diện tích ít nhất là 10 m2 nếu có thực hiện thủ thuật, bao gồm cả kỹ thuật cấy ghép răng (implant);
 • Có buồng thăm dò chức năng với diện tích ít nhất là 10 m2 nếu có thực hiện thăm dò chức năng;
 • Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nếu có từ ba ghế răng trở lên thì diện tích cho mỗi ghế răng ít nhất là 5 m2;
 • Phòng khám chuyên khoa nếu sử dụng thiết bị bức xạ (bao gồm cả thiết bị X-quang chụp răng gắn liền với ghế răng) thì phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;
 1. Bảo đảm xử lý rác thải y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vô trùng đối với buồng thực hiện thủ thuật, buồng cắm Implant, buồng kế hoạch hóa gia đình;
 2. Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.
 1.  THIẾT BỊ Y TẾ:
 1. Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đăng ký;
 2. Có hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa;
 3. Phòng tư vấn khám bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế không phải có thiết bị, dụng cụ y tế quy định nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với hoạt động tư vấn đã đăng ký.
 1.  NHÂN SỰ:
 1. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng tại chuyên khoa đó.
 2. Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám chuyên khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó;
 1.  PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:
Đối với phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, chỉ được hoạt động trong phạm vi hoạt động chuyên môn quy định như dưới đây, trừ trường hợp được cấp phép cho thực hiện các hoạt động khác:
 • Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu các vết thương hàm mặt;
 • Làm các tiểu phẫu sửa sẹo vết thương nhỏ dài dưới 02 cm ở mặt;
 • Nắn sai khớp hàm;
 • Điều trị laser bề mặt;
 • Chữa các bệnh viêm quanh răng;
 • Chích, rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng;
 • Làm răng, hàm giả;
 • Chỉnh hình răng miệng;
 • Chữa răng và điều trị nội nha;
 • Thực hiện cắm ghép răng (implant) đơn giản với số lượng từ một đến hai răng trong một lần thực hiện thủ thuật (riêng cắm răng cửa của hàm dưới được cắm tối đa 04 răng) nếu bác sỹ trực tiếp thực hiện kỹ thuật có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về cắm ghép răng do trường đại học chuyên ngành y khoa hoặc bệnh viện tuyến tỉnh trở lên cấp. Không ghép xương khối tự thân để cắm răng hoặc người bệnh đang có bệnh lý về nội khoa tiến triển liên quan đến chất lượng cắm răng;
 • Tiểu phẫu thuật răng miệng;
 • Các kỹ thuật chuyên môn khác do Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt trên cơ sở năng lực thực tế của người hành nghề và điều kiện thiết bị y tế, cơ sở vật chất của phòng khám.
Việc xin Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nha khoa là một bước quan trọng vì hoạt động kinh doanh của Phòng khám nha khoa trực thuộc Công ty chỉ được phép tiến hành khi có được giấy phép này.
Các điều kiện nêu trên chỉ là những yêu cầu tối thiểu theo pháp luật hiện hành. Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và tùy theo quyết định chủ quan của Cơ quan cấp phép nơi Phòng khám nha khoa tọa lạc, Nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đáp ứng các điều kiện cụ thể khác.
 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
S&B Law sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trọn gói cho công việc thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực Phòng khám chuyên khoa nha như sau:
 
THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 1. THỦ TỤC CẤP PHÉP:
 • Cung cấp cho Khách hàng ý kiến tư vấn về mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty FIC;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư (tiếng Việt và tiếng Anh);
 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với Cơ quan cấp phép cấp tỉnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình thẩm tra đầu tư cũng như cung cấp ý kiến giải trình/bổ sung đối với hồ sơ trong suốt quá trình cấp phép;
 • Cập nhật thông tin về quá trình cấp phép cho Khách hàng;
 • Nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ Cơ quan cấp phép và bàn giao cho Khách hàng.
  1. THỦ TỤC SAU CẤP PHÉP:
 • Đăng ký khắc và nhận con dấu Công ty FIC;
 • Đăng ký và nhận Mã số thuế của Công ty FIC; và
 • Đăng bố cáo về việc thành lập Công ty FIC.
  1. ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Cung cấp cho Khách hàng ý kiến tư vấn về mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp Giấy phép;
 • Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với Cơ quan cấp phép cấp tỉnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình thẩm tra cũng như cung cấp ý kiến giải trình/bổ sung đối với hồ sơ trong suốt quá trình cấp phép;
 • Cập nhật thông tin về quá trình cấp phép cho Khách hàng;
 • Nhận Giấy phép hoạt động từ Cơ quan cấp phép và bàn giao cho Khách hàng.
  1. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
 • Thời gian để hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho việc thành lập Công ty FIC thường dao động trong khoảng từ bốn mươi lăm đến sáu mươi (45 - 60) ngày làm việc, kể từ ngày nộp bộ hồ sơ hợp lệ;
 • Thời gian để hoàn tất thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phụ thuộc rất nhiều vào việc Nhà đầu tư nước ngoài có thỏa mãn các yếu tố như đã trình bày ở Phần II.2 phía trên hay không, tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm thực tế của Chúng tôi, thời gian hoàn tất thường kéo dài từ sáu (06) tháng dương lịch trở lên.
 • Thời gian dự kiến nêu trên được ước tính dựa trên thông tin ban đầu được cung cấp bởi Khách hàng và tình trạng thực tế của thủ tục cấp phép tại thời điểm chuẩn bị Đề xuất Dịch Vụ Pháp Lý này.
Thời gian thực hiện trên thực tế có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào quyết định chủ quan của cơ quan cấp phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở những lý do sau: nghỉ phép hàng năm của chuyên viên xử lý hồ sơ, sự vắng mặt của lãnh đạo các cơ quan nhà nước, hồ sơ xin cấp phép không hợp lệ do lỗi của Khách hàng. .. SB Law sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự chậm trễ gây ra trong những trường hợp này, nhưng SB Law sẽ sử dụng tất cả nỗ lực hợp lý của mình để thúc đẩy tiến trình cấp phép nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

» Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

» Thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Thành lập phòng khám nha khoa tại Việt Nam:
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp