Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tư vấn Đầu tư Tư vấn đầu tư nước ngoài Thành lập công ty đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty phân phối tại Việt Nam

Thành lập công ty phân phối tại Việt Nam

Thành lập công ty phân phối tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có nhu cầu (i) thành lập Công ty phân phối (bao gồm bán buôn và bán lẻ nhưng không lập cơ sở bán buôn và cơ sở bán lẻ) thiết bị điện lạnh và (ii) bảo trì, bảo dưỡng chính những thiết bị do công ty phân phối (sau đây gọi là “Công ty”), S&B Law có thể cung cấp dịch vụ pháp lý nêu trên:
Luật sư của S&B Law đang làm việc với đối tác nước ngoài

1. Ý KIẾN TƯ VẤN
Thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết quy định của Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 23/2007/NĐ-CP”, nhà đầu tư nước ngoài thỏa mãn các điều kiện sau đây sẽ được cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa tại Việt Nam:
 • Nhà đầu tư thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ là thành viên của Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia và có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa;
 • Hình thức đầu tư phù hợp với lộ trình cam kết theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hàng hóa và dịch vụ kinh doành phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Quy mô hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.
Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, kể từ năm 2009, nhà đầu tư nước ngoài được quyền tham gia thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa dưới hình thức thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
Để đảm bảo đủ điều kiện cho việc cấp phép, ngoài các điều kiện như nêu trên đây, Quý Khách hàng còn phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu sau:
 • Quý Khách hàng phải là nhà sản xuất thiết bị điện tử, điện lạnh dự kiến phân phối tại Việt Nam hoặc là một thương nhân chuyên kinh doanh mặt hàng điện tử, điện lạnh có uy tín tại quốc gia gốc;
 • Kết quả hoạt động kinh doanh tại nước gốc phải đảm bảo tính khả quan, thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán trong hai năm gần nhất;
 • Trụ sở đăng ký của Công ty hoặc cơ sở bán buôn, bán lẻ phải phù hợp với quy hoạch của Việt Nam. Thông thường, Nhà đầu tư phải thuê văn phòng của một tòa nhà văn phòng để đặt trụ sở của Công ty và/hoặc thuê địa điểm kinh doanh bán buôn, bán lẻ tại trung tâm thương mại đã được quy hoạch trước;
 • Vốn đầu tư phải có đủ để đảm bảo tính khả thi của việc thực hiện dự án kinh doanh tại Việt Nam.
Cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng
 
Tại thời điểm hiện nay, Việt Nam chưa có cam kết về việc mở cửa thị trường đối với dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị. Điều này có nghĩa, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi trong các trường hợp tương tự trước đây, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể xem xét cho phép Quý khách hàng cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dướng cho chính các sản phẩm điện tử, điện lạnh do Công ty phân phối.

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC
Chúng tôi lưu ý rằng, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối sản phẩm điện tử điện lạnh, bảo trì bảo dưỡng sản phẩm điện tử điện lạnh như nêu trên thuộc diện thẩm tra đầu tư và thời gian thực hiện là 45 ngày làm việc.
Tuy nhiên, trên thực tế, thủ tục này có thể kéo dài hơn do cơ quan cấp phép phải tham vấn ý kiến của các Bộ liên quan để thẩm tra Hồ sơ xin cấp phép.
Lộ trình thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Quý Khách hàng sẽ được thực hiện với các bước như sau:

a Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt (nếu cần thiết) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

b. Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 3-4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo thành lập Công ty trên 03 số báo, đăng ký mã số thuế và con dấu.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC của luật sư
Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Mô tả phạm vi dịch vụ
 1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ :
 • Thông báo cho Quý Khách hàng về các tài liệu cần thiết trong quá trình thành lập Công ty;
 •  
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại mục 2. Không bao gồm việc chuẩn bị tài liệu cần thiết của các bên thứ ba hoặc của chính Quý Khách hàng như tài liệu, hợp đồng liên quan đến địa điểm thuê, tài liệu chứng minh năng lực, tư cách của Nhà đầu tư;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và của Quý Khách hàng;
 • Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký (nếu cần thiết).
 1. Thủ tục cấp phép:
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho Quý Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có;
 • Nhận kết quả.
 1. Thủ tục sau cấp phép:
 • Thông báo nội dung bố cáo thành lập Công ty trên các phương tiện truyền thông theo yêu cầu;
 • Đăng ký làm dấu cho Công ty;
 • Đăng ký mã số thuế cho Công ty.

4. TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO
Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép.

» Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp