Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thành lập công ty

Các loại hình đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Các loại hình thành lập doanh nghiệp

Các loại hình thành lập doanh nghiệp

Lựa chọn loại hình đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp để kinh doanh cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của nhà đầu tư, vì nó ảnh hưởng lâu dài tới sự tồn tại và phát triển của công ty. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: Uy tín của doanh nghiệp, Khả năng huy động vốn, Rủi ro đầu tư, Tổ chức quản lý doanh nghiệp.
Các loại hình doanh nghiệp:

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đặc điểm: Công ty TNHH ( trách nhiệm hữu hạn) là doanh nghiệp trong đó:
Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và có nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp;
Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại Điều 32 của Luật Doanh nghiệp;
Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.
Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp tỉnh.

Công ty cổ phần
Đặc điểm: Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 55 và khoản 1 điều 58 của luật doanh nghiệp;
Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng tối đa.
Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Công ty cổ phần đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp tỉnh.

Công ty hợp danh
Đặc điểm: Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó:
Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; ngoài các thành viên hợp danh có thể có các thành viên góp vốn;
Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Công ty hợp danh đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư cấp tỉnh. Riêng công ty luật hợp danh đăng ký hoạt động tại Sở tư pháp.

Doanh nghiệp tư nhân
Đặc điểm: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Doanh nghiệp tư nhân đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch & đầu tư cấp tỉnh.

Doanh nghiệp liên doanh
Đặc điểm: Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nuớc ngoài tại Việt Nam được thành lập theo hình thức công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. Trong đó ít nhất một bên phải là nhà đầu tư nước ngoài.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Tùy theo từng dự án đầu tư, các cơ quan sau đây sẽ cấp Giấy phép đầu tư: Bộ kế hoạch & đầu tư, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp. Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài:
Đặc điểm: Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được thành lập theo hình thức công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Tùy theo từng dự án đầu tư, các cơ quan sau đây sẽ cấp Giấy phép đầu tư: Bộ kế hoạch & đầu tư, UBND cấp tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp. Các dự án đặc biệt do Chính phủ quyết định.

Hộ kinh doanh cá thể
Đặc điểm: Đây là loại hình kinh doanh do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, kinh doanh tại một địa điểm cố định, không thường xuyên thuê lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sảncủa mình với hoạt động kinh doanh.

Nơi đăng ký kinh doanh:
Hộ kinh doanh cá thể tiến hành đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp huyện.

» Trình tự đăng ký kinh doanh

» Thủ tục thành lập công ty
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp