Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Thành lập doanh nghiệp Thành lập công ty

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: …………………..
Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm …………
Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……….

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………........................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..............................................................
Email: ………………………………………………. Website: ........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành
     
     

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ..............................................................................................
Mệnh giá cổ phần:.................................................................................................................
Tổng số cổ phần: .................................................................................................................

5. Số cổ phần được quyền chào bán: ..................................................................................

6. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):           

7. Danh sách cổ đông sáng lập
STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Loại cổ phần Số cổ phần Giá trị cổ phần (VNĐ) Tỷ lệ (%) Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức Ghi chú
                 

8. Người đại diện theo pháp luật
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………. Giới tính: ..................................................
Chức danh: ..........................................................................................................................
Sinh ngày: …../..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: .......................................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................................................
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ........................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................
Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ........................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................

9. Thông tin về chi nhánh
Tên chi nhánh: .......................................................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................................
Mã số chi nhánh: ...................................................................................................................

10. Thông tin về văn phòng đại diện
Tên văn phòng đại diện: ........................................................................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện: ....................................................................................................
Mã số văn phòng đại diện: ....................................................................................................

11. Thông tin về địa điểm kinh doanh
Tên địa điểm kinh doanh: .......................................................................................................
Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................
Mã số địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................
 
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp