Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tư vấn Đầu tư Tư vấn Đầu tư Dự án

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường. Môi trường hiện đang là vấn đề đáng quan tâm đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất, hoạt động có phát sinh chất thải ra môi trường thì bắt buộc phải có giấy phép môi trường theo quy định của nhà nước.
Trên cơ sở giúp các cơ quan nhà nước theo dõi, giám sát, từ đó đề ra các biện pháp ngăn chặn những ảnh hưởng tác động xấu tới môi trường.

- Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Đối với các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

+ Thay đổi địa điểm thực hiện;

+ Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;

+ Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2. Mô tả công việc:

Lập cam kết bảo vệ môi trường
Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường

- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;

- Loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;

- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản cam kết bảo vệ môi trường;

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt Bản cảm kết.

Dưới đây là Bảng báo giá tham khảo về các lĩnh vực về môi trường:

Báo cáo giám sát môi trường:
5.000.000 – 7.000.000đ
 • Khảo sát đo đạc lấy mẫu phân tích
 • Vi khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió – 500,000đ
 • Không khí xung quanh – 900,000đ/mẫu
 • Không khí bên trong khu vực – 900,000đ/mẫu
 • Khí thải máy phát điện – 1,000,000đ/mẫu
 • Nước thải sinh hoạt – 1,000,000đ/mẫu
 • Nước thải sản xuất – 1,000,000đ/mẫu
 • Chi phí đi lại đo mẫu – Tùy theo địa điểm
 • Chi phí viết báo cáo, in ấn, nộp báo cáo – 500,000đ

Cam kết bảo vệ môi trường:
8.000.000 – 12.000.000đ
 • Khảo sát, lập đề cương chi tiết – 500,000đ
 • Khảo sát Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực – 500,000đ
 • Khảo sát môi trường khu vực dự án – 1,000,000đ
 • Đánh giá tác động môi trường – 1,500,000đ
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động – 2,000,000đ
 • Chi phí viết báo cáo, nộp báo cáo – 2,000,000đ
 • Chi phí đi lại – Tùy theo địa điểm

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
9.000.000 – 12.000.000đ
 • Khảo sát, lập đề cương chi tiết – 500,000đ
 • Khảo sát Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực – 500,000đ
 • Đo đạc môi trường không khí – 900,000đ/mẫu
  Đo đạc môi trường nước thải – 1,000,000đ/mẫu
 • Đo đạc môi trường khí thải – 900,000đ/mẫu
 • Đánh giá tác động môi trường – 1,500,000đ
 • Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động – 2,000,000đ
 • Chi phí viết báo cáo, nộp báo cáo – 2,000,000đ
 • Chi phí đi lại – Tùy theo địa điểm

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
50.000.000 – 60.000.000đ
 • Khảo sát, lập đề cương chi tiết – 500,000đ
 • Khảo sát thực địa, thu thập, lấy mẫu, phân tích, tổng hợp số liệu – 10,000,000đ
 • Mô tả dự án – 1,000,000đ
 • Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, điều kiện TN-KT – XH khu vực – 7,000,000đ
 • Đánh giá tác động môi trường – 10,000,000đ
 • Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường – 15,000,000đ
 • Thẩm định, báo cáo ĐTM – 5,000,000đ
 • Hội đồng nghiệm thu dự án – 5,000,000đ

Đánh giá tác động môi trường:
(Phê duyệt của Sở Tài nguyên Môi trường)
60.000.000 – 90.000.000đ
 • Khảo sát, lập đề cương chi tiết – 2,000,000đ
 • Khảo sát thực địa, thu thập, lấy mẫu, phân tích, tổng hợp số liệu – 10,000,000đ
 • Mô tả dự án – 2,000,000đ
 • Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, điều kiện TN-KT – XH khu vực – 8,000,000đ
 • Đánh giá tác động môi trường – 15,000,000đ
 • Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường – 15,000,000đ
 • Thẩm định, báo cáo ĐTM – 5,000,000đ
 • Hội đồng nghiệm thu dự án – 6,000,000đ

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM):
(Phê duyệt của Bộ Tài nguyên Môi trường)
300.000.000 – 350.000.000đ Chưa gồm VAT
 • Khảo sát, lập đề cương chi tiết – 5,000,000đ
 • Khảo sát thực địa, thu thập, lấy mẫu, phân tích, tổng hợp số liệu – 75,000,000đ
 • Mô tả dự án – 2,000,000đ
 • Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường, điều kiện TN-KT – XH khu vực – 100,000,000đ
 • Đánh giá tác động môi trường – 50,000,000đ
 • Biện pháp giảm thiểu phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường – 45,000,000đ
 • Thẩm định, báo cáo ĐTM – 90,000,000đ
 • Hội đồng nghiệm thu dự án – 5,000,000đ

» Các bước thực hiện lập cam kết bảo vệ môi trường

» Thủ tục lập Dự án dầu tư

Dịch vụ lập cam kết bảo vệ môi trường:
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp