Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tư vấn Đầu tư Tư vấn Đầu tư Dự án

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô dự án

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô dự án

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô dự án

Dịch vụ diều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô dự án Khách hàng là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hiện đang có dự án nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp (sau đây được gọi là “Dự Án”).
Khách hàng là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài hiện đang có dự án nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp (sau đây được gọi là “Dự Án”).
Hiện nay Dự Án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư theo đúng quy định của Luật đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, do yêu cầu của hoạt động kinh doanh, Khách Hàng có mong muốn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô của Dự Án đã đăng ký. Tư vấn thay đổi đầu tư

S&B Law sẽ cung cấp cho Khách hàng dịch vụ tư vấn cho việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư để đăng ký giảm quy mô của Dự Án như sau:
- Tư vấn cho Khách hàng về tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư để đăng ký giảm quy mô của Dự Án theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo các tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư đăng ký giảm quy mô của Dự Án;
- Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư đến cơ quan có thẩm quyền;
- Thay mặt Khách hàng liên hệ và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ tốt nhất trong quá trình cơ quan có thẩm quyền xem xét và thẩm định hồ sơ, cũng như giải trình/bổ sung hồ sơ trong trường hợp cần thiết;
- Cập nhật thông tin về quá trình thụ lý hồ sơ cho Khách hàng;
- Thay mặt Khách hàng nhận Giấy Chứng Nhận Đầu Tư điều chỉnh từ cơ quan có thẩm quyền và bàn giao cho Khách hàng.
 
Thời gian thực hiện công việc.  
- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng chấp thuận Bản Đề Xuất Dịch Vụ Tư Vấn, S&B Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết để thực hiện điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư;
 
- Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng, S&B Law sẽ hoàn thiện và gửi bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư hoàn chỉnh để Khách hàng xem xét và ký;
- Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận lại được bộ hồ sơ Khách hàng ký và đóng dấu đầy đủ, S&B Law sẽ tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền;
- Trong vòng mười lăm đến hai mươi (15-20) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư hợp lệ đến cơ quan có thẩm quyền, S&B Law sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Đầu Tư điều chỉnh và bàn giao cho Khách hàng.

» Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư giảm quy mô dự án:
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp