Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tư vấn Đầu tư Tư vấn đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Luật sư tư vấn cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Khách hàng là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (FDI) và hiện đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên, bao gồm các công việc
  1. Cập nhật các quy định pháp luật liên quan và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam;
  2. Dự thảo các Biên bản họp/ Quyết định của Hội đồng thành viên, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền;
  3. Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch với đối tác;
  4. Thay mặt Khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  5. Xử lý các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng;
  6. Cử luật sư sang làm việc tại trụ sở công ty của Khách hàng trong trường hợp có yêu cầu từ phía Khách hàng;
Chúng tôi công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoạt động tư vấn pháp luật chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, bất động sản, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

1. PHẠM VI DỊCH VỤ
Cung cấp cho Khách hàng và Khách hàng đồng ý nhận cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên với phạm vi dịch vụ như sau:

1.1 Cập nhật các quy định pháp luật có liên quan và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý cần phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp Việt Nam.
Cách thức thực hiện:
1.1.1 Định kỳ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi đến Khách hàng 01 bản báo cáo tổng hợp về các quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật doanh nghiệp được ban hành trong tháng đó, đính kèm văn bản pháp luật được trích dẫn. Báo cáo được gửi đến Khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.
1.1.2 Cập nhật ngay lập tức về mỗi văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, ngay khi văn bản này được đăng tải trên Công báo hoặc trên website Văn bản pháp luật Việt Nam. Hình thức cập nhật là gửi thư điện tử thông báo về nội dung của văn bản và lưu ý các nghĩa vụ của Khách hàng với tư cách là đối tượng điều chỉnh của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

1.2 Dự thảo các Biên bản họp/Quyết định của Hội đồng thành viên, các thông báo, thư chấp thuận, các mẫu văn bản nội bộ và các văn bản ủy quyền.
Cách thức thực hiện:
1.2.1 Khách hàng chuyển yêu cầu dự thảo văn bản cho SBLaw qua thư điện tử hoặc fax hoặc bằng văn bản để lưu lại bằng chứng.
1.2.2 SBLaw tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng và hẹn thời hạn gửi bản dự thảo cho Khách hàng.
1.2.3 SBLaw gửi bản dự thảo cho Khách hàng bằng tệp dữ liệu qua thư điện tử.
1.2.4 SBLaw sẽ hiệu chỉnh bản dự thảo theo góp ý hoặc yêu cầu của Khách hàng tối đa 03 lần kể từ bản dự thảo đầu tiên đối với mỗi văn bản được S&B Law dự thảo.

1.3 Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng trong giao dịch giữa Khách hàng với với các đối tác và khách hàng của Khách hàng.
Cách thức thực hiện: tương tự như cách thức nêu tại Khoản 1.2 Điều này.

1.4 Thay mặt Khách hàng tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Cách thức thực hiện:
1.4.1 Khách hàng chuyển yêu cầu cho SBLaw qua thư điện tử hoặc fax hoặc bằng văn bản để lưu lại bằng chứng.
1.4.2  SBLaw tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến yêu cầu của Khách hàng.
1.4.3  Soạn thảo hồ sơ cần thiết theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
1.4.2  Thay mặt Khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng hồ sơ cho đến khi có trả lời từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.5 Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý lao động của Khách hàng.
Cách thức thực hiện: tương tự như cách thức nêu tại Khoản 1.2 Điều này.

1.6 Trong trường hợp có yêu cầu từ phía Khách hàng, SB Law sẽ cử một (01) luật sư sang làm việc thường xuyên tại trụ sở công ty để hỗ trợ Khách hàng xử lý các công việc chuyên môn liên quan đến các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Khách hàng với phạm vi công việc như được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
 Cách thức thực hiện: Khách hàng và S&B Law sẽ ký hợp đồng riêng về việc cử luật sư sang làm việc tại trụ sở của Khách hàng. Các điều khoản liên quan đến cách thức thực hiện sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng này để các bên thực hiện.

» Tư vấn dầu tư nước ngoài
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp