Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư bảo hộ Tư vấn Thừa kế, Di chúc

Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài sản lớn của gia đình, cá nhân nói chung, có rất nhiều vụ tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai do các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các tranh chấp trong lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp cao, thường kéo dài. Để hạn chế các tranh chấp phát sinh thì việc đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, luật Đông Tây Công ty luật SB cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và các vấn đề pháp lý như sau:

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế. Với đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật dân sự chuyên nghiệp, sẵn sàng trợ giúp khách hàng trong việc tư vấn pháp luật thừa kế. Thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm có thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp không có di chúc, di sản thừa kế này sẽ được chia theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật của luật Dân sự:

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định của Bộ luật dân sự, Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc.

Quyền hưởng thừa kế của con riêng đối với di sản của bố dượng, mẹ kế

Quyền hưởng thừa kế của con riêng đối với di sản của bố dượng, mẹ kế theo quy định của pháp luật. Quyền thừa kế của người con riêng, Giải quyết tranh chấp thừa kế

Quyền hưởng di sản thừa kế của người việt nam định cư ở nước ngoài

Quyền hưởng di sản thừa kế của người Việt Nam định cư ở nước ngoài "đối với tài sản là nhà đất tại Việt Nam". Trình tự thủ tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Di chúc chung của vợ chồng

Di chúc chung của vợ chồng. Vợ chồng có quyền lập di chúc để định đoạt di sản chung của vợ chồng cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp lập di chúc không có hiệu lực.

Từ chối nhận di sản thừa kế

Cá nhân, tổ chức có quyền từ chối nhận di sản thừa kế. Luật Đông Tây xin hướng dẫn Quý khách trình tự thủ tục từ chối nhận di sản như sau:

Di chúc không có hiệu lực

Di chúc không có hiệu lực. Cách xác định di chúc không có hiệu lực pháp luật. Trình tự thủ tục lập di chúc hợp pháp.

Cách lập di chúc hợp pháp

Cách lập di chúc hợp pháp. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt di sản của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp lập di chúc không có hiệu lực.

Điều kiện để di chúc hợp pháp

Điều kiện để di chúc hợp pháp. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt di sản của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp lập di chúc không có hiệu lực.

Hàng thừa kế theo pháp luật

Hàng thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp không có di chúc, di sản thừa kế này sẽ được chia theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 676 Bộ luật Dân sự về người thừa kế theo pháp luật:

Sửa đổi di chúc chung của vợ chồng

Sửa đổi di chúc chung của vợ chồng. Cách sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung vợ chồng như sau:

Cách lập di chúc hợp pháp

Cách lập di chúc hợp pháp. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt di sản của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên trên thực tế có rất nhiều trường hợp lập di chúc không có hiệu lực.

Các quyền của người lập di chúc

Quyền của người lập di chúc

Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự định đoạt của cá nhân với tư cách là chủ sở hữu đối với tài sản của họ. Vì vậy, trước khi chết họ có quyền định đoạt tài sản của mình cho ai theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc đã lập. Bộ luật dân sự 2005 đã quy định các quyền của người lập di chúc tại Điều 648 như sau:

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp