Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Tư vấn pháp luật Dân sự

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế. Với đội ngũ luật sư tư vấn pháp luật dân sự chuyên nghiệp, sẵn sàng trợ giúp khách hàng trong việc tư vấn pháp luật thừa kế. Thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam gồm có thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.

Dịch vụ Tư vấn pháp luật Dân sự

Tư vấn pháp luật Dân sự

Văn phòng công ty luật Hà Nội và Sài Gòn tư vấn các lĩnh vực pháp luật dân sự chủ yếu: Các giao dịch dân sự, Nghĩa vụ dân sự, Hợp đồng dân sự, Thừa kế, Tranh chấp hợp đồng, Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo và hậu quả pháp lý

Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định về Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo và hậu quả pháp lý như sau:

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp pháp luật dân sự

Giải quyết tranh chấp

Bên cạnh mảng tư vấn pháp luật kinh doanh và sở hữu trí tuệ, Công ty luật tư vấn và giải quyết các vấn đề dân sự. Công ty luật sẽ tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự và giải quyết các việc dân sự.

Căn cứ để tuyên bố một người mất tích

Căn cứ để tuyên bố một người mất tích

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của những người có quyền lợi liên quan, khi có đủ căn cứ, Tòa án có thể tuyên bố một người mất tích. Căn cứ này được quy định tại Bộ luật dân sự như sau:

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình

Người thứ ba ngay tình là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật đối với tài sản nhưng ngay tình. Về bản chất, người thứ ba ngày tình không thể biết việc chiếm hữu tài sản của mình là không có căn cứ pháp luật. Vì vậy, Luật dân sự 2005 quy định việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu như sau:

Biện pháp đảm bảo bằng Thế chấp tài sản

Thế chấp tài sản

Biện pháp đảm bảo bằng Thế chấp tài sản. Theo quy định tại điều 342 BLDS 2005 thì: “Thế chấp tài sản là việc bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận thế chấp mà không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp”. Thế chấp tài sản có những đặc điểm sau:

Đặc điểm của quyền nhân thân

Đặc điểm của quyền nhân thân

Quyền nhân thân là quyền gắn liền với bản thân của mỗi con người, gắn liền với cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân, có lien quan mật thiết tới danh dư, nhân phẩm, uy tín,…của người đó. Vậy quyền nhân thân có những đặc điểm gì?

Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm

Nghĩa vụ dân sự và các biện pháp bảo đảm

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của bên có quyền.

Các quyền của người lập di chúc

Quyền của người lập di chúc

Pháp luật Việt Nam tôn trọng quyền tự định đoạt của cá nhân với tư cách là chủ sở hữu đối với tài sản của họ. Vì vậy, trước khi chết họ có quyền định đoạt tài sản của mình cho ai theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc đã lập. Bộ luật dân sự 2005 đã quy định các quyền của người lập di chúc tại Điều 648 như sau:

 
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Bảo hộ doanh nghiệp