Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp luật thường xuyên cho công ty đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp hỏi: Kính gửi công ty luật chúng tôi Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài đến từ Nhật Bản, công ty chúng tôi có địa chỉ tại khu công nghiệp Đồng Văn, Hà Nam.
Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên liên quan đến các vấn đề về luật lao động, luật doanh nghiệp, luật đầu tư... vì vậy quý công ty có thể gửi cho chúng tôi báo phí dịch vụ cho dịch vụ này trong thời gian sớm nhất cùng với hồ sơ pháp lý của quý công ty để chúng tôi có thể trình cấp có thẩm quyền.

Trân trọng cảm ơn!

Luật sư trả lời:  Chúng tôi xin hân hạnh đệ trình đến Quý Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của chúng tôi

1. PHẠM VI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN
Trong phạm vi của Đề xuất Dịch vụ này, dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:
- Cập nhật cho Khách hàng các văn bản pháp luật và thông báo cho Khách hàng các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Khách hàng. S&B Law sẽ gửi Bản tin pháp luật tóm tắt nội dung mới nhất của văn bản pháp luật liên quan cho Khách hàng sau khi văn bản được ban hành;
- Tiến hành giải thích (nếu cần thiết) các nội dung liên quan đến Bản tin pháp luật theo yêu cầu của Khách hàng;
- Trả lời các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý của Khách hàng;
- Chuẩn bị các Biên bản và/hoặc các tài liệu quản lý nội bộ của Khách hàng;
- Dự thảo các văn bản nghị quyết của Khách hàng;
- Rà soát và/hoặc dự thảo các công văn trao đổi giữa Khách hàng với đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng;
- Rà soát và/hoặc dự thảo Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng lao động được ký kết giữa Khách hàng và các Bên liên quan khác;
- Dịch thuật các văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh;

2. PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ:
Mối quan hệ công việc giữaCông ty luật và Khách hàng dựa vào cơ sở là Công ty luật sẽ trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Khách hàng và sự trao đổi giữa các bên sẽ được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:
- Email;
- Điện thoại và/hoặc fax;
- Họp trực tiếp; và
- Đại diện theo ủy quyền.
Cả Công ty và Khách hàng cùng đồng ý rằng việc cung cấp dịch vụ của Công ty không tạo lập mối quan hệ lao động giữa Chuyên viên tư vấn hoặc Luật sư do Công ty giao thực hiện nhiệm vụ (sau đây gọi tắt là “Tư vấn viên”) và Khách hàng.
Tư vấn viên không có quyền được nhận các quyền lợi của Người lao động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, bảo hiểm y tế và tai nạn, bảo hiểm nhân thọ, nghỉ ốm và/hoặc nghỉ phép.
Số giờ làm việc cần thiết của Tư vấn viên với Khách hàng được quyết định bởi Công ty luật nhưng vẫn đảm bảo thời giờ cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo yêu cầu của Khách hàng. 
Phí dịch vụ của Công ty luật áp dụng với, nhưng không giới hạn bởi, các cuộc điện thoại, công văn, thư điện tử, họp, phân tích và nghiên cứu quy định pháp luật, rà soát và soạn thảo văn bản/tài liệu/hợp đồng, thuyết trình, gặp gỡ, và di chuyển. Khách hàng sẽ không bị tính phí cho những cuộc điện thoại không thường xuyên, mỗi lần đàm thoại không quá năm (05) phút. Các cuộc điện thoại quá 05 phút sẽ bị tính phí.
Tất cả các cuộc họp sẽ được lên lịch hẹn trước bởi Công ty luật và Khách hàng sẽ thực hiện theo lịch này. Trong trường hợp cần hủy lịch hẹn, Bên yêu cầu hủy cần thông báo trước cho bên còn lại ít nhất 12 giờ trước khi diễn ra cuộc họp. Thời gian hẹn gặp bị hủy không được báo trước sẽ vẫn bị tính phí cho Khách hàng tùy theo tính chất nội dung vụ việc mà hai bên dự kiến trao đổi.
Khách hàng hiểu rằng Công ty luật có giao dịch với nhiều khách hàng khác nhau, vì vậy Khách hàng cần cung cấp thông báo hợp lý, công bằng, và thực tế cho Công ty luật về tất cả các yêu cầu công việc. Trong trường hợp có các yêu cầu cung cấp các ý kiến tư vấn pháp luật ở tình trạng khẩn cấp, Công ty sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để ưu tiên phục vụ yêu cầu của Khách hàng.
Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung cấp, Công ty sẽ cần có thời gian hợp lý để thu thập, trao đổi các chi tiết cần thiết và các nghiên cứu pháp lý cho việc thực hiện công việc để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của Khách hàng với chất lượng tối ưu.

3.THỜI GIAN LÀM VIỆC TIÊU CHUẨN
Theo sự trao đổi ban đầu, chúng tôi giả định rằng với cơ chế hoạt động kinh doanh hiện tại của Khách hàng, Công ty sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong khoảng 10 giờ làm việc mỗi tháng (sau đây gọi là “Thời gian làm việc tiêu chuẩn”).
Công ty đảm bảo rằng các Tư vấn viên sẵn sàng cung cấp dịch vụ trong thời giờ làm việc thông thường (từ Thứ hai đến Thứ sáu, 8:30 giờ sáng đến 5:30 chiều. Các ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần không được tính vào thời gian làm việc bình thường). Thời gian cung cấp dịch vụ cho Khách hàng nằm ngoài thời gian làm việc thông thường sẽ được tính gấp đôi.
Thời gian di chuyển của Luật sư giữa các địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng sẽ được tính bằng ½. Trong trường hợp Thời gian làm việc tiêu chuẩn của một tháng không được sử dụng hết, thời gian này sẽ được tự động chuyển vào thời gian chuẩn của tháng sau. Tuy nhiên, không có trường hợp nào mà Thời gian làm việc tiêu chuẩn của một tháng vượt quá 20 giờ.
Thời gian làm việc thực tế nằm ngoài phạm vi Dịch vụ Tư vấn pháp luật thường xuyên được quy định ở trên hoặc vượt quá Thời gian làm việc tiêu chuẩn sẽ được đàm phán riêng và được tính phí dựa trên số giờ tiêu chuẩn theo danh mục dịch vụ với các khoản thanh toán đến hạn.

4.PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phí dịch vụ của chúng tôi sẽ được trao đổi cụ thể khi 2 bên ký hợp đồng. Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% VAT. 
Hóa đơn của Công ty sẽ được gửi một tuần trước khi bắt đầu dịch vụ tiếp theo. Các khoản thanh toán cần được thực hiện trong thời gian ba (03) ngày làm việc trước khi bắt đầu mỗi dịch vụ. Các khoản phí đã thanh toán sẽ không được hoàn trả.
Nếu khối lượng các công việc mà Công ty luật thực hiện cho Khách hàng nhiều hơn 10 (mười) giờ làm việc mỗi tháng, Công ty sẽ thông báo và đề nghị Khách hàng xác nhận và tiến hành thanh toán một khoản phí bổ sung tương đương với thời gian phụ trội (thời gian làm việc thực tế vượt 10 giờ làm việc tiêu chuẩn của tháng). Phí cho thời gian phụ trội sẽ được tự động chuyển vào phí dịch vụ tư vấn của tháng kế tiếp. Mức phí ưu đãi thời gian phụ trội này là 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng Việt Nam) cho 01 (một) giờ làm việc;
Trường hợp Khách hàng đề nghị Công ty luật thực hiện những công việc cụ thể, phức tạp hoặc tham gia sâu vào thủ tục pháp lý đòi hỏi thời gian và công sức vượt quá giới hạn thời gian làm việc tiêu chuẩn của Hợp đồng này, Công ty sẽ thông báo để Khách hàng lựa chọn một trong các cách sau (1) hoặc Công ty luật sẽ thực hiện công việc này theo Hợp đồng Tư vấn Thường xuyên; (2) hoặc Công ty luật và Khách hàng sẽ ký kết một hợp đồng riêng biệt để thực hiện công việc đó., 
Chúng tôi sẽ xuất báo cáo tổng kết dịch vụ hàng tháng. Mỗi báo cáo sẽ bao gồm các chi phí dịch vụ và các khoản phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ như phí bưu điện, điện thoại, photocopy, giao nhận, thao tác máy tính, giờ làm thêm đối với các trường hợp yêu cầu gấp, lệ phí nhà nước, dịch vụ tin nhắn, chi phí ăn ở, đi lại của Tư vấn viên ngoài Hà Nội. Các chi phí phát sinh ngoài khoản phí tư vấn pháp luật thường xuyên được thể hiện trong báo cáo cần được thanh toán trong thời gian mười (10) ngày kể từ ngày thông báo. Trong trường hợp chậm thanh toán mười (10) ngày so với ngày đến hạn thanh toán,Công ty luật sẽ tùy ý lựa chọn tạm ngừng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên và tính lãi suất chậm trả theo tỉ lệ 1,5% mỗi tháng cho khoản chậm thanh toán.

» Các lĩnh vực tư vấn pháp lý thường xuyên
Liên hệ Văn phòng công ty luật
Điện thoại: 0983367068 - Zalo - Gửi yêu cầu email: luatdongtay@gmail.com
Tư vấn luật, Tư vấn đầu tư, Xin cấp giấy tờ - Luật sư bảo hộ quyền lợi, đại diện tranh tụng tại Tòa án...
Liên hệ  Đầu trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp