Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Tư vấn Pháp luật Tài chính Luật Tài chính Doanh nghiệp

Luật sư tranh tụng trong tranh chấp trong lĩnh vực tài chính

Dịch vụ luật sư tranh tụng trong tranh chấp trong lĩnh vực tài chính. Luật sư của SBLaw có thể hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính.

Luật sư tư vấn luật tài chính

Luật sư tư vấn luật tài chính. Cung cấp dich vụ tư vấn luật về khía cạnh tài chính cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Luật sư của SBlaw sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ sau:

Tư vấn luật trong giao dịch tài chính

- S&B LAW hỗ trợ các khách hàng trong việc chuẩn bị và hoàn thiện các biện pháp bảo đảm dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau bao gồm đăng ký bảo đảm bằng tài sản, và chứng khoán, cầm cố và bảo đảm bằng các loại tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

Dịch vụ Tư vấn pháp luật tài chính

Pháp luật Tài chính

Dịch vụ Tư vấn pháp luật tài chính: - Luật sư hỗ trợ các khách hàng trong việc chuẩn bị và hoàn thiện các biện pháp bảo đảm dưới nhiều hình thức pháp lý khác nhau bao gồm:

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Vốn pháp định thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Căn cứ theo Điều 5, Nghi định 17/2012 NĐ-CP ngày 13/03/2012, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập thì vốn pháp định để thành lập công ty kiểm toán là 3 ỷ đồng, vốn 5 tỷ (áp dụng kể từ ngày1/1/2015)

Vốn pháp định thành lập Ngân hàng và tổ chức tín dụng Phi ngân hàng

Vốn pháp định thành lập Ngân hàng

Vốn pháp định thành lập Ngân hàng và tổ chức tín dụng Phi ngân hàng: 1. Để thành lập ngân hàng, ngoài các điều kiện theo luật định, các cơ quan chức năng còn yêu cầu về phần vốn pháp định, cụ thể như sau:

Công ty mẹ, Công ty con phải lập những báo cáo nào khi hết năm tài chính?

Công ty mẹ, Công ty con lập báo cáo tài chính nào?

Công ty mẹ - Công ty con phải lập những báo cáo nào khi hết năm tài chính? Vào thời điểm kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, công ty mẹ còn phải lập các báo cáo sau đây:

Quy trình góp vốn vào doanh nghiệp

Quy trình góp vốn

Quy trình góp vốn vào doanh nghiệp. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty.

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp