Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Tin tức Văn bản pháp luật Luật hôn nhân và gia đình

Chế định mang thai hộ

Luật hôn nhân và gia đình mới năm 2014 có hiệu lực ngày 1/1/2015, trong luật này có nhiều quy định mới trong đó có quy định về vấn đề mang thai hộ.

Chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật hôn nhân và gia đình mới

Chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật hôn nhân và gia đình mới. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 sẽ chính thức phát sinh hiệu lực từ ngày 1/1/2015, Luật có nhiều điểm mới so với Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 trong đó có quy định mới về chế độ tài sản của vợ chồng khi kết hôn.

Những quy định chung Luật hôn nhân và gia đình

Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình

Kết hôn

- Điều kiện kết hôn - Những trường hợp cấm kết hôn - Đăng ký kết hôn

Quan hệ giữa vợ và chồng

Quan hệ giữa vợ và chồng: - Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng - Lựa chọn nơi cư trú của vợ, chồng - Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng

Quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ giữa cha mẹ và con: - Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ - Nghĩa vụ và quyền của con - Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng - Nghĩa vụ và quyền giáo dục con

Quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình

Quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa anh, chị, em và giữa các thành viên trong gia đình - Nghĩa vụ và quyền của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu - Nghĩa vụ và quyền của anh, chị, em

Cấp dưỡng

- Nghĩa vụ cấp dưỡng - Một người cấp dưỡng cho nhiều người - Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người - Mức cấp dưỡng

Xác định cha, mẹ, con

Xác định cha, mẹ, con: - Xác định con - Quyền nhận cha, mẹ - Người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc xác định con cho cha, mẹ mất năng lực hành vi dân sự

Con nuôi

Nuôi con nuôi - Người được nhận làm con nuôi - Điều kiện đối với người nhận nuôi con nuôi - Vợ chồng cùng nhận nuôi con nuôi - Sự đồng ý của cha mẹ đẻ, người giám hộ và người được nhận làm con nuôi - Đăng ký việc nuôi con nuôi

Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình

Áp dụng pháp luật về giám hộ trong quan hệ gia đình - Cha mẹ giám hộ cho con - Cha mẹ cử người giám hộ cho con - Con riêng giám hộ cho bố dượng, mẹ kế - Giám hộ giữa anh, chị, em

Ly hôn

- Quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn - Khuyến khích hoà giải ở cơ sở - Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn - Hoà giải tại Toà án - Căn cứ cho ly hôn

Luật Hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình

Xử lý vi phạm pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình Xử lý vi phạm pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn

Điều khoản thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Điều khoản thi hành Luật hôn nhân và gia đình: - Hiệu lực thi hành - Hướng dẫn thi hành

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp