Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Luật doanh nghiệp Tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp

Thủ tục tạm ngừng doanh nghiệp

Câu hỏi: Thủ tục tạm ngừng doanh nghiệp? Căn cứ vào Điều 57 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định: “Doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất mười năm ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là chấm dứt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp giải thể sẽ bị xóa tên và phải thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản. Theo quy định Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2005: doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp tại Việt Nam của S&B law. Với kinh nghiệm lâu năm và các quan hệ đã có, tư vấn các trường hợp giải thể công ty, điều kiện giải thể, trình tự và thủ tục giải thể công ty... để hoàn tất việc chấm dứt tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi: Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào? Hồ sơ giải thể chi nhánh bao gồm những gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào?

Câu hỏi: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào? Căn cứ vào khoản 3 Điều 40 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp quy định về giải thể doanh nghiệp

Tư vấn pháp lý hỗ trợ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn pháp lý hỗ trợ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp đang dự kiến tiến hành các thủ tục cần thiết nhằm thực hiện việc chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp.

Giải thể kinh doanh Hộ cá thể

- Hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT. - Hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT - Hồ sơ cần giải thể nộp tại cơ quan thuế, Ủy ban quận (hoàn trả giấy phép)

Doanh nghiệp tại Hà Nội đóng cửa văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Đóng cửa văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Khi doanh nghiệp Hà Nội đóng cửa văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh, S&B Law tư vấn trình tự và thủ tục như sau:

Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động

Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và không trả được lương và các khoản nợ cho người lao động thì người lao động có quyền cử đại diện hoặc thông qua đại diện công đoàn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Nội dung công việc các luật sư tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của S&B law như sau:

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp