Tin tức

Luật sư Tư vấn

Tư vấn Đầu tư

Sở hữu Trí tuệ

Luật sư bảo hộ

Trang nhất Tư vấn luật Luật sư Tư vấn Dịch vụ xin Giấy tờ Xin giấy phép Lao động

Tư vấn xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tư vấn xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài SBLaw cung cấp dịch vụ xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Công việc tư vấn của luật sư chúng tôi bao gồm:

Cấp giấy phép lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ Thủ tục xin cấp Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, sau đây, S&B Law trân trọng gửi tới khách hàng nội dung tư vấn như sau:

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài làm việc từ 03 tháng trở lên theo quy định thì phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Trục xuất người lao động nước ngoài

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động mà không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 7 Nghị định này bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động: 1. Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi:

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại: 1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Trình tự cấp lại giấy phép lao động

Trình tự cấp lại giấy phép lao động: 1. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này:

Trình tự cấp giấy phép lao động

Trình tự cấp giấy phép lao động: 1. Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp là không quá 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép lao động 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 1. Người lao động nước ngoài quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động.

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động 1). Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động 1. Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng.

Hình thức giấy phép lao động

Giấy phép lao động

a) Thể thức của giấy phép lao động: Giấy phép lao động có kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 cm), gồm 2 trang: trang 1 có màu xanh, tráng nhựa; trang 2 có nền màu trắng, hoa văn màu xanh, ở giữa có hình ngôi sao.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh Khách hàng có nhu cầu được một công ty tư vấn chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ Thủ tục xin cấp Giấy Phép Lao Động cho người nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh, sau đây, S&B Law trân trọng gửi tới khách hàng nội dung tư vấn như sau:

 

Tư vấn pháp luật

Luật Đông Tây đã được cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu Đông Tây, số hiệu văn bằng: 4-0224410-000, lĩnh vực dịch vụ:
Thành lập doanh nghiệp
Tư vấn Hợp đồng
Tư vấn thu hồi nợ
Mã số Mã vạch hàng hóa
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Dịch vụ xin Giấy phép con
Giải quyết tranh chấp tài sản
Tư vấn pháp luật Dân sự
Tư vấn luật Hình sự

QC: Bán nhà Hà Nội chính chủ

Tin mới

Advertising

Tim Kiem google
Quyền của nhà đầu tư Thủ tục lập Dự án dầu tư Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Luật sư tranh tụng tại tòa án
Thủ tục thành lập công ty Tư vấn pháp luật đấu thầu Đăng ký bản quyền Logo Giải quyết tranh chấp
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện Dịch vụ xin Giấy phép thủ tục đăng ký sáng chế Tư vấn pháp luật thừa kế
Tư vấn dầu tư nước ngoài Dịch vụ đăng ký kinh doanh Tư vấn chuyển giao công nghệ Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự
Thành lập công ty đầu tư nước ngoài Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Mua bán sáp nhập doanh nghiệp Luật sư tư vấn ly hôn
Thủ tục đăng ký đầu tư Thủ tục đăng ký mã số mã vạch Dịch vụ tư vấn nhượng quyền thương mại Luật sư doanh nghiệp